Aktualności

W dniach 6-9.06.2017 roku w Nowokuźniecku odbędą się najważniejsze targi branży górniczej, Ugol Rossii & Mining. 24. Międzynarodowe Targi Technologii Wydobycia, Górnictwa Podziemnego, Odkrywkowego, Przetwórstwa Surowców i Obróbki Węgla z pewnością zaprezentują najnowsze technologie i trendy w jednym z najważniejszych sektorów dla polskiej gospodarki. World Expo International jak co roku będzie organizatorem wystąpienia grupowego polskich firm na targach UR&M w Nowokuźniecku (Rosja).

24. Międzynarodowe Targi Górnicze Ugol Rossii & Mining są wiodącym wydarzeniem, które cyklicznie odbywa się w Nowokuźniecku – najbardziej wyspecjalizowanym górniczym regionie Rosji (Kuzbass). Targi są przede wszystkim ukierunkowane na sprzęt wykorzystywany przy wydobywaniu i obróbce górniczej, wspomagany przez procesy przygotowawcze. 

Szczegółowy zakres tematyczny targów obejmuje: 

Maszyny i Narzędzia Górnicze, Maszyny i Urządzenia Wiertnicze, Automatyka i Elektronika Górnicza, Maszyny i Urządzenia do Robót Przygotowawczych i Pomocniczych, Urządzenia Hydrauliczne i Pomiarowo-Kontrolne, Łożyska i Urządzenia, Środki Smarownicze, Technologie Wydobywcze, Pompy, Sprężarki i Kompresory, Urządzenia Klimatyzacyjne i Wentylacyjne, Maszyny i Urządzenia do Mechanicznej Obróbki Węgla, Sprzęt transportujący, Ochrona i Bezpieczeństwo Pracy.

targi i wystawy