Realizacje

W ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand” poddziałanie 3.3.2 przeznaczonego dla przedsiębiorstw z sektora MŚP realizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., w latach 2018-2019 World Expo International Sp. z o.o. zaprojektowała i wykonała łącznie 39 narodowych stoisk promocyjno-informacyjnych o łącznej powierzchni 979 m².